Avís legal

Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, de l’ 11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), i d ’acord amb l’ exigencia de l’article 10 de l’anomenada Llei, Reformes Factory, Sl , informa que és el titular del lloc web www.reformesfactory.com.

El titular del web Reformes Factory S.L amb C.I.F : B65000770 té el domicili social a C/ Carrer de Galceran de Pinós, 10, 08203 Sabadell, Barcelona. La seva adreça de correu electrònic de contacte amb la empresa és : reformesfactory@hotmail.com i el telèfon de contacte és (+34) 93 748 42 58.

Aquest lloc web, Reformesfactory.com ha estat creat per a donar a conèixer els seus serveis i productes oferts per a la empresa Reformes Factory, s.L.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de REFORMES FACTORY confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de REFORMES FACTORY, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.
El lloc web de REFORMES FACTORY proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva total responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats a REFORMES FACTORY per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web..

L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per REFORMES FACTORY contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT REFORMES FACTORY

REFORMES FACTORY no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut de altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
REFORMES FACTORY declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, REFORMES FACTORY no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

REFORMES FACTORY es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.
Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), REFORMES FACTORY informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per l’empresa, mitjançant els formularis al seu lloc web , seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de REFORMES FACTORY, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, REFORMES FACTORY informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel•lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: C / Carrer de Galceran de Pinós, 10, 08203 Sabadell, Barcelona.
Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a REFORMES FACTORY, aquesta s’entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar REFORMES FACTORY qualsevol variació i que REFORMES FACTORY té el consentiment per utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.
PROPIETAT INTEL•LECTUAL

Els drets de propietat intel•lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge del seu lloc web pertanyen, per si o com a cessionària, a REFORMES FACTORY. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel•lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel•lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts del seu lloc web sense el consentiment exprés de REFORMES FACTORY.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

REFORMES FACTORY es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’ incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. REFORMES FACTORY té el seu domicili a Sabadell, Barcelona, Espanya.